Privacyverklaring

Hier vind je de Privacyverklaring van De Sleutel. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Sleutel verzameld worden. Via e-mail en ten behoeve van het cliëntdossier. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Deze Privacyverklaring kunt u zien als bijlage van de Algemene Voorwaarden. De Sleutel is een praktijk voor begeleiding voor volwassenen en kindercoaching. Ik zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en er zo goed als mogelijk voor zorgen dat onbevoegden hier geen toegang tot hebben. Claudine Horemans, mei 2018. www.desleutel.net Bergen op Zoom. Btw-nummer NL00148924B19. KvK 60981474. 1. Doel. Wanneer je het contactformulier invult op de website wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraag te stellen of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag. Bij het aangaan van een coachtraject wordt een cliëntdossier aangemaakt (zie algemene voorwaarden). Hierin worden gegevens bewaard die voor de begeleiding/ coaching noodzakelijk zijn. Dit is alleen toegankelijk voor mijzelf. Wanneer je een afspraak maakt voor een gesprek of andere dienst van mij afneemt noteer ik: naam, adres en telefoonnummer. Dit is nodig om je te kunnen bellen als de afspraak verplaatst moet worden. Een deel van je gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 2. Ontvangers. Alle gegevens die ik van je krijg of heb gekregen zijn en blijven alleen toegankelijk voor mij. Ik beheer mijn klantenbestanden en e-mailverkeer zelf. De e-mail van De Sleutel wordt gehost bij de Antagonist. Als jij contact opneemt via de website of via mail, worden die betreffende berichten opgeslagen op de servers van de Antagonist. Met deze partij heb ik een verwerkers overeenkomst. 3. Beveiliging. Ik open mijn gegevensbestanden alleen op mijn eigen beveiligde computer en via beveiligde netwerken. Fysieke gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard waar ik alleen zelf toegang toe heb. Je gegevens worden alleen beheerd door bovengenoemde hosting partij. Dit is alleen toegankelijk met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van De Sleutel privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 4. Bewaarperiode. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Sleutel, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Zoals het cliëntdossier. Dit moet wettelijk 10 jaar worden bewaard. 5. Jouw rechten. Je kunt altijd zelf inzage krijgen in de gegevens die ik van jou heb. Je kunt altijd om rectificatie vragen. Je mag altijd vragen of ik jouw gegevens wil verwijderen (behalve het wettelijk verplicht bij te houden dossier). Jij mag altijd zelf vragen of ik jouw gegevens overdraag aan een andere zorgverlener. Gaat er volgens jou iets niet goed met jouw gegevens bij De Sleutel? Laat het me dan weten. Als je wilt kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 6. Mijn plichten. De Sleutel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om bericht, nieuwsbrief of verslag te kunnen versturen. Als het wettelijk vereist is of om te voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Sleutel te beschermen zullen gegevens worden vrijgegeven aan de bevoegde instantie.